עוסק פטור נכון לשנת 2017, הוא כל עסק אשר תקרת ההכנסות השנתית שלו אינה עולה על הסכום של 98707 ₪. במידה והתחום שבו העסק שלך יעסוק הינו תחום אשר יכול להיות מוגדר על פי חוק כעוסק פטור, תוכל לפתוח את התיקים לצורך הקמת עוסק פטור במע"מ, במס הכנסה ובביטוח הלאומי. משמעות פתיחת התיקים במע"מ ובמס הכנסה היא ראשית כל בכדי לרשום את העסק כעסק. אולם, כאשר מדובר בעוסק פטור המטרה של פתיחת התיקים במע"מ ובמס הכנסה היא קריטית לגבי אי תשלום מע"מ ומס הכנסה שהעסק ישלם בגין היותו עוסק פטור. בכדי לוודא שאכן מדובר בעוסק פטור, מדי שנה בשנה על בעל העסק לשלוח הצהרה למע"מ על מחזור הכנסותיו וכן, לשלוח למס הכנסה דוח שנתי לעוסק פטור.

דוח שנתי לעוסק פטור

מהו דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק פטור הוא דוח אשר יש לשלוח למס הכנסה בסופה של כל שנה אזרחית. הדוח אמור להכיל לא מעט נתונים הן על העסק עצמו והן על האדם העומד בראש העוסק ועל קרובי משפחתו מדרגה ראשונה. כך למשל דוח שנתי לעוסק פטור נדרש לכלול בו את דוח הרווח וההפסד של העסק במהלך השנה המדוברת. מלבד דוח רווח והפסד, הדוח צריך להכיל הצהרה על אי תשלום מע"מ של לקוחות העסק לעסק וכן, אישורים מביטוח לאומי על מצבים מיוחדים כגון חופשות לידה או מילואים של עובדי העסק. מלבד זאת, הדוח צריך להכיל הצהרות על משיכה או הפקדה לפיקדונות, חסכונות, קרנות השתלמות, קופות גמל או קרנות פנסיה וכן, הצהרות על הכנסות של בעל העסק וקרובי משפחתו מדרגה ראשונה. מלבד זאת, במידה ולבעל העסק או לקרובי משפחתו מדרגה ראשונה ישנן הכנסות נטולות מס, עליהן להיות מדווחות גם.

האם ניתן למלא דוח שנתי לעוסק פטור באופן עצמאי

הדוח אמור להכיל עוד כמה דברים ולרוב, מילוי דוח עצמאי עבור מס הכנסה, הוא לא דבר קל עבור בעל עסק אשר וודאי גם כך עסוק בדברים אחרים הכרוכים לניהול ולתפעול העסק. לכן, במידה ואינך יודע כיצד להתמודד עם הדוח השנתי הרלוונטי לעוסק פטור, רואה חשבון עמית מהלל הוא המקום הנכון לפנות אליו. עמית מהלל הוא רואה חשבון מקצועי מנוסה וותיק בכל הנוגע לתחום עוסק פטור בפרט ועסקים בכלל. והוא ישמח לסייע לך למלא את הדוח הרלוונטי על כל מה שכרוך בו.