פתיחת תיקים
ליווי אישי בתהליך פתיחת חברה בע״מ / פתיחת עוסק מורשה / פתיחת עוסק פטור וייצוג מול רשויות המס, שירותי הנהלת חשבונות, הגשת דו״ח שנתי וייעוץ עסקי.
התקשרו לייעוץ חינם
רואה חשבון
ליווי אישי ע״י רואה חשבון מוסמך בתהליכי פתיחת תיקים, ייצוג מול רשויות המס, שירותי הנהלת חשבונות, הגשת דוחות חודשיים ושנתיים וייעוץ עסקי.
התקשרו לייעוץ חינם
הגשת דוחות
הגשת דוחות חודשיים למס הכנסה ומע״מ והגשת דו״ח שנתי לעוסקים וחברות.
התקשרו לייעוץ חינם
ליווי עסקים
ליווי וייצוג מול רשויות מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע״מ, לרבות בדיקת חשיפות מס.
התקשרו לייעוץ חינם
הקודם
הבא

הגשת דוח שנתי

עמית מהלל משרד רואה חשבון – מומחה במתן שירותי ראיית חשבון לעוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע״מ.
התקשרו לקבלת ייעוץ מעמית מהלל  משרד רואי חשבון.

עוסק פטור

ליווי אישי בתהליך פתיחת עוסק פטור וייצוג מול רשויות המס, שירותי הנהלת חשבונות, הגשת דו״ח שנתי וייעוץ עסקי.

עוסק מורשה

ליווי אישי בתהליך פתיחת עוסק מורשה וייצוג מול רשויות המס, שירותי הנהלת חשבונות, הגשת דו״ח שנתי והגשת דוחות חודשיים.

חברה בע״מ

ליווי אישי בתהליך פתיחת חברה בע״מ וייצוג מול רשויות המס, שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר, הגשת דו״ח שנתי והגשת דוחות חודשיים.

שירותי משרד רו״ח

החזרי מס

בדיקת זכאות להחזר מס הכנסה ללא עלות ומיצוי מקסימלי של ההחזר ללקוח.

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות לרבות חשבות שכר לעוסקים פטורים, עוסקים מורשים וחברות.

הגשת דוחות

הגשת דוחות חודשיים למס הכנסה ומע״מ והגשת דו״ח שנתי לעוסקים וחברות.

ייעוץ עסקי

ייעוץ עסקי לעסקים וחברות הכולל בדיקת כדאיות כלכלית לעסק, בניית תזרים מזומנים ותקציב.

ליווי וייצוג

ליווי וייצוג מול רשויות מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע״מ, לרבות בדיקת חשיפות מס.

עמותות

טיפול במתן ניהול תקין וסעיף 48 לעמותות, שירותי הנהלת חשבונות והגשת דו״ח שנתי.

עמית מהלל רואה חשבון

עמית מהלל משרד רואה חשבון מומחים במגוון שירותי ראיית חשבון הכוללים ביקורת דוחות כספיים, מיסוי, ייעוץ עסקי, ביקורת פנימית, ליווי פיננסי והנהלת חשבונות בתחום עסקים וחברות.

עמית מהלל משרד רואי חשבון דואג לכל לקוח באופן אישי וייחודי ולכן תהליכי העבודה מובנים ומותאמים לכל לקוח בנפרד, על מנת לספק לו את השירות וערך המוסף הגבוהים ביותר. גישה ייחודית ואישית זו מאפשרת לנו להשיג הבנה מלאה של עסקי הלקוח ומסייעת לנו לעמוד בפני אתגרים מקצועיים ולנווט בהצלחה בעולם העסקי.

המלצות

יצירת קשר

במה חייב עוסק פטור

עוסק פטור או עוסק זעיר הוא כל עסק אשר מחזור ההכנסות השנתי שלו נכון לשנת 2017, אינו עולה על סך 98007 ₪. עסק מעין זה אינו חייב תשלום למע"מ וכן איננו דורש מלקוחותיו תשלום מע"מ. במידה ופתחת את התיקים הרלוונטיים עבור עוסק פטור ואתה נחשב כעוסק פטור, אמנם שלא כעוסק מורשה לא תאלץ להגיש דוח חודשי למע"מ, אולם, בסוף כל שנה תאלץ לשלוח דוחות למע"מ ולמס הכנסה אשר מעידים על כך שהעסק שלך נחשב כעוסק פטור על פי חוק ואינו חייב בתשלומי מע"מ.

מתי יש צורך הגשת דוח שנתי למס הכנסה כאשר מדובר בעוסק פטור

כאשר מדובר בעוסק פטור, יש צורך בהגשת דוח שנתי הן עבור מע"מ והן עבור מס הכנסה. הדוחות יוגשו בסוף כל שנה אזרחית ויש צורך לוודא כי הם יכילו את כל מה שרלוונטי. ניתן להגיש את הדוח למע"מ באופן מקוון באתרי האינטרנט של מע"מ. למע"מ יש להגיש דוח בגין מחזור העסקאות של העסק באותה השנה. אין לכלול בדוח זה גם את הכנסותיך כשכיר במידה והיו. מלבד זאת, יש לשלוח דוח שנתי למס הכנסה. את הדוח למס הכנסה יש לשלוח למס הכנסה גם באתר המקוון שלהם וגם באופן פיזי על ידי מסירה לפקיד השומה.

מה צריך לכלול הגשת דוח שנתי למס הכנסה

כאשר מדובר על דוח למס הכנסה, מדובר על דוח ארוך שאמור לכול בו לא מעט מסמכים כגון: כל ההכנסות של האדם ומשפחתו, טפסי 106 מכל מקומות העבודה, דוח רווח והפסד, תכניות חיסכון, אישורים על הפקדות לקרנות פנסיה וקרנות השתלמות, אישורים מביטוח לאומי בנוגע לדמי לידה או מילואים, אישורים על רווחים מניירות ערך, אישור על ניכוי מס מלקוחות ועוד. מכיוון שמדובר בדבר אשר דורש ידע מקצועי ויכולת ניהול דוח מעין זה באופן המסודר, המקצועי והטוב ביותר, חשוב להיעזר בשירותיו של רואה חשבון מקצועי לצורך הגשת דוח שנתי. עמית מהלל רואה חשבון הוא איש המקצוע לפנות אליו כאשר יש לכם צורך להגיש דוחות הרלוונטיים לצורך עוסק פטור באופן המקצועי והאיכותי ביותר.