לא פעם צריך להסביר לבעלי עסקים מדוע גם הם צריכים להגיש הצהרת הון. טופס הצהרת הון נשלח לכל בעל עסק כשנה-שנתיים לאחר הקמת העסק ומטרתו היא לאמוד את הונו הכולל של בעל העסק.

טופס הצהרת הון

כך למשל נכסים שבבעלותו שאינם קשורים לעסק גם קשורים להונו הפרטי: דירה, שטח וכו’.אלה מצטרפים לדוחות השוטפים ונדרשים בהגשה על ידי מילוי טופס הצהרת הון מסודר לפקיד מס הכנסה עד 4 חודשים לאחר מועד שליחת הטופס. המטרה של מס הכנסה בפעולה זו היא לאתר הכנסות שלא דווחו במסגרת הדיווחים השוטפים של העסק ועוד.