פתיחת תיקים
ליווי אישי בתהליך פתיחת חברה בע״מ / פתיחת תיק עוסק מורשה / פתיחת תיק עוסק פטור וייצוג מול רשויות המס, שירותי הנהלת חשבונות, הגשת דו״ח שנתי וייעוץ עסקי.
התקשרו לייעוץ חינם
רואה חשבון
ליווי אישי ע״י רואה חשבון מוסמך בתהליכי פתיחת תיקים, ייצוג מול רשויות המס, שירותי הנהלת חשבונות, הגשת דוחות חודשיים ושנתיים וייעוץ עסקי.
התקשרו לייעוץ חינם
הגשת דוחות
הגשת דוחות חודשיים למס הכנסה ומע״מ והגשת דו״ח שנתי לעוסקים וחברות.
התקשרו לייעוץ חינם
ליווי עסקים
ליווי וייצוג מול רשויות מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע״מ, לרבות בדיקת חשיפות מס.
התקשרו לייעוץ חינם
הקודם
הבא

פתיחת תיק עוסק מורשה

עמית מהלל משרד רואה חשבון – מומחה במתן שירותי ראיית חשבון: פתיחת תיק עוסק מורשה, פתיחת תיק עוסק פטור ופתיחת חברה בע״מ.
התקשרו לקבלת ייעוץ מעמית מהלל  משרד רואי חשבון.

עוסק פטור

ליווי אישי בתהליך פתיחת עוסק פטור וייצוג מול רשויות המס, שירותי הנהלת חשבונות, הגשת דו״ח שנתי וייעוץ עסקי.

עוסק מורשה

ליווי אישי בתהליך פתיחת תיק עוסק מורשה וייצוג מול רשויות המס, שירותי הנהלת חשבונות, הגשת דו״ח שנתי והגשת דוחות חודשיים.

חברה בע״מ

ליווי אישי בתהליך פתיחת חברה בע״מ וייצוג מול רשויות המס, שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר, הגשת דו״ח שנתי והגשת דוחות חודשיים.

שירותי משרד רו״ח

החזרי מס

בדיקת זכאות להחזר מס הכנסה ללא עלות ומיצוי מקסימלי של ההחזר ללקוח.

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות לרבות חשבות שכר לעוסקים פטורים, עוסקים מורשים וחברות.

הגשת דוחות

הגשת דוחות חודשיים למס הכנסה ומע״מ והגשת דו״ח שנתי לעוסקים וחברות.

ייעוץ עסקי

ייעוץ עסקי לעסקים וחברות הכולל בדיקת כדאיות כלכלית לעסק, בניית תזרים מזומנים ותקציב.

ליווי וייצוג

ליווי וייצוג מול רשויות מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע״מ, לרבות בדיקת חשיפות מס.

עמותות

טיפול במתן ניהול תקין וסעיף 48 לעמותות, שירותי הנהלת חשבונות והגשת דו״ח שנתי.

עמית מהלל רואה חשבון

עמית מהלל משרד רואה חשבון מומחים במגוון שירותי ראיית חשבון הכוללים ביקורת דוחות כספיים, מיסוי, ייעוץ עסקי, ביקורת פנימית, ליווי פיננסי והנהלת חשבונות בתחום עסקים וחברות.

עמית מהלל משרד רואי חשבון דואג לכל לקוח באופן אישי וייחודי ולכן תהליכי העבודה מובנים ומותאמים לכל לקוח בנפרד, על מנת לספק לו את השירות וערך המוסף הגבוהים ביותר. גישה ייחודית ואישית זו מאפשרת לנו להשיג הבנה מלאה של עסקי הלקוח ומסייעת לנו לעמוד בפני אתגרים מקצועיים ולנווט בהצלחה בעולם העסקי.

המלצות

יצירת קשר

פתיחת תיק עוסק מורשה

העוסק המורשה אמור לפנות לצורך פתיחת התיק לשלוש מקומות ממשלתיים כאשר לאחריהם הוא זוכה לתעודה של עוסק מורשה והוא יכול ליהנות מעבודה עם הזכויות שמקנה לו המעמד של עוסק מורשה, אך כמובן גם עם החובות.
יש לפתוח תיק הן במע"מ, הן במשרדי מס הכנסה וכמובן שיש להודיע גם בביטוח הלאומי על השינוי במעמד.
עוסק מורשה מכונה בכל אחד מהמשרדים הללו בכינוי אחר.
במע"מ הוא יהיה מכונה בשם – עוסק.
במס הכנסה הוא יהיה מכונה – נישום ובביטוח הלאומי – מבוטח.
הבה נצא לדרך אשר בסופו נוכל למצוא את עצמינו בסיומו של כל התהליך כאשר אנחנו מחזיקים ביעדינו את התעודה של עוסק מורשה.

תחנה ראשונה – משרדי מע"מ

הצעד הראשון אותו יש לבצע בדרך לקבלת המעמד של העוסק הפטור, הוא לגשת אל משרדי מע"מ למחלקת הגבייה והרישום ושם להגיש את המסמכים הבאים:

  • טופס פתיחת עוסק מורשה. את הטופס ניתן לקבל במקום ולמלא אותו ולחילופין, ניתן להכינו בבית על ידי הורדת הטופס המקוון.
  • צילום תעודת זהות. כדאי להצטייד בצילום של תעודת הזהות, אך במקרה הצורך, ניתן לצלם בדרך כלל את תעודת הזהות במכונת הצילום הנמצאת במקום.
  • אישור ניהול חשבון – ניתן להציג לצורך כך שיק מבוטל או לחילופין לבקש מהבנק אישור ניהול חשבון.
  • חוזה שכירות של בית העסק אשר משם מתנהלת הפעילות העסקית. במקרה שהעסק מנוהל מהבית יש לוודא כי הכתובת שרשומה בתעודת הזהות מעודכנת ואם היא לא מעודכנת, יש להציג חוזה שכירות של הדירה אשר בה אתם מתגוררים וממנו מתנהל כל העסק.
  • הסכמי התקשרות עם לקוחות פוטנציאליים.
  • תעודות המעידות על הכשרה בתחום אשר בו אתם עוסקים.

תחנה שניה – פתיחת תיק במשרדי מס הכנסה

לאחר שסיימתם את ההליך במשרדי מע"מ, יהיה עליכם לפנות אל משרדי מס הכנסה ולפתוח גם שם תיק. במקומות מסוימים ממוקמים משרדי מע"מ בצמידות למשרדי מס הכנסה, כך שמדובר בקיצור ההליכים ותוך שעה קלה יצא העוסק המורשה עם האישורים הדרושים.

תחנה שלישית – פנייה אל הביטוח הלאומי

חובה לעדכן על כל שינוי במעמד ובהכנסות לביטוח הלאומי. ניתן לעשות זאת באופן מקוון.

למידע נוסף פנו אל רו"ח עמית מהלל.